Huerta, Herón. 2006. «NUEVO REGISTRO DE FORCIPOMYIA (PTEROBOSCA) INCUBANS (MACFIE) (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE) COMO PARÁSITO DE ODONATA». ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) 22 (3):157-58. https://doi.org/10.21829/azm.2006.2232032.