Huerta-García, E., Rosas-Espinoza, V. C., Santiago-Pérez, A. L., Godoy-González, A. A., Arreola-Aguirre, J., & Ayón-Escobedo, A. A. (2015). Depredación de Lithobates psilonota (Anura: Ranidae) por Leptodeira splendida bressoni (Squamata: Colubridae) en arroyos del área natural protegida Sierra de Quila, Jalisco, México. ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.), 31(2). https://doi.org/10.21829/azm.2015.312992