Carapia-Ruíz, V. E. (2006). DESCRIPCIÓN DE DOS ESPECIES NUEVAS DE TRIALEURODES COCKERELL (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO. ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.), 22(1), 75–80. https://doi.org/10.21829/azm.2006.2211961