Landeros, J., Cerna, E., Badii, M. H., Varela, S., & Flores, A. E. (2004). PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE EUTETRANYCHUS BANKSI (MCGREGOR) (ACARI: TETRANYCHIDAE) Y SU DEPREDADOR EUSEIUS MESEMBRINUS (DEAN) (ACARI: PHYTOSEIIDAE). ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.), 20(3), 147–155. https://doi.org/10.21829/azm.2004.2031588