Ríos Rodas, L., Barragán Vázquez, M. del R., Torres Pérez, M. A., & Triana Ramírez, D. I. (2017). Ampliación de distribución de anolis Compressicauda Smith & Kerster, 1955 (squamata: dactyloidae) en el estado de Tabasco, México. ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.), 33(1), 120–122. https://doi.org/10.21829/azm.2017.3311021